Number of the records: 1  

Německé testamenty broumovských měšťanů z let 1547 - 1608

 1. Title statementNěmecké testamenty broumovských měšťanů z let 1547 - 1608 [rukopis] / Judita Jirásková galbová
  Additional Variant TitlesNěmecké testamenty broumovských měšťanů z let 1547 - 1608
  Personal name Jirásková galbová, Judita (dissertant)
  Translated titleGERMAN TESTAMENTS BY BROUMOV CITIZENS FROM 1546-1609
  Issue data2010
  NoteVed. práce Libuše Spáčilová
  Another responsib. Spáčilová, Libuše, 1956- (thesis advisor)
  Krappmann, Marie, 1977- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra germanistiky (degree grantor)
  Keywords Historická lingvistika * forma komunikace * druh textu * funkce textu * téma textu * autor textu * stavba textu * textová předloha * testament * úřední jazyk * městská kniha * vnější a vnitřní kritéria hodnocení textu * makrostruktura textu * protokol * text * eschatokol * mikrostruktura textu * obligátní a fakultativní části úředních textů * jazykový rozbor * cizí slova * vícečlenné výrazy * složená slova * historical linguistics * form of commucation * type of the text * text function * text subject * text writer * text composition * draft text * testament * official language * town book
  town book * outer and inner criteria of text evaluation * macrostructure of the text * report * text * eschatocol * microstructure of the text * obligato and facultative parts of official texts * langure analysis * foreign words * multiple expressions * compound words
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageněmčina
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineNěmecká filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  66863-443341081.doc4779.3 KB28.06.2010
  PosudekTyp posudku
  66863-ved-861726607.Posudek vedoucího
  66863-opon-763431917.docPosudek oponenta

  Podstatou práce je analýza makrostruktury a mikrostruktury textů broumovských testamentů a na základě analýzy těchto textů, je hledán vzor, podle kterého byly tyto testamenty zaznamenávány. Část práce je věnována lingvistické analýze, zaobírající se problematikou dvou a vícečlenných výrazů, cizích slov a složených slov nacházejících se v broumovských testamentech. Výsledky těchto analýz jsou porovnávány se závěry, které byly stanoveny při rozboru testamentů v Olomouci, Jihlavě a městě Lübeck.The essence of the work is macrostructure and microstructure analysis of Broumov testaments texts and according to this analysis of these texts is searched a pattern by which were these testaments recorded. A part is devoted to linguistic analysis dealing with two and multiple expressions issue, foreign words and compound words found in Broumov testaments.The results of the analysis are compared with results which were determined in the analysis of testaments in Olomouc, Jihlava and Lubeck.

Number of the records: 1