Number of the records: 1  

Faktory ovlivňující chování dětí

 1. Title statementFaktory ovlivňující chování dětí [rukopis] / Radka Buldaková
  Additional Variant TitlesFaktory ovlivňující chování dětí
  Personal name Buldaková, Radka (dissertant)
  Translated titleFactors influencing children's behaviour
  Issue data2010
  Phys.des.82 s., 5 s. přílohy(2) : tab. + 1xCD s diplomovou prací
  NoteVed. práce Jitka Skopalová
  Another responsib. Skopalová, Jitka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra společenských věd (degree grantor)
  Keywords výchova * vzdělávání * socializace * rodina * škola * vrstevníci * žák * volnočasové aktivity * education * Education * socialization * family * school * Peers * pupil * free-time activities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  57265-694538137.doc211 MB16.04.2010
  PosudekTyp posudku
  57265-ved-630728044.docPosudek vedoucího
  57265-opon-405704783.Posudek oponenta

  V teoretické části diplomové práce se věnuji jednotlivým etapám vývoje dítěte, procesu socializace a v neposlední řadě se dotýkám tématu agresivního chování dětí a jeho příčin. Značnou pozornost jsem věnovala vnějším činitelům, které na výchovu působí. Druhá část obsahuje rozbor a třídění výsledků na základě dotazníkového šetření. Cílem práce je zjistit, jaký přístup mají žáci ZŠ ke vzdělávání, svým školním povinnostem, zodpovědnosti při jejich plnění a postoj k zájmovým činnostem a jiným volnočasovým aktivitám. V závěru jsou shrnuta nejdůležitější zjištění vyplývající z práce.In the theoretical part of dissertation I give attention to individual evolution of children, process of socialization, and I focus on aggressive forms of children?s behaviour and its causation. I gave great attention to external coefficients, which affect to education. The second part contains the analysis and classification of results based on questionnaire examination. The main aim of the diploma is to find out primary school pupils opinions to education, their school duties, responsibility when filling them, and their attitudes to activities and other free-time activities. Conclusion summarizes the most important results of the work.

Number of the records: 1