Number of the records: 1  

Mapová ontologie

 1. Title statementMapová ontologie [rukopis] / Romana Volková
  Additional Variant TitlesMapová ontologie
  Personal name Volková, Romana (dissertant)
  Translated titleMap Ontology
  Issue data2010
  Phys.des.58 s. (69 759 znaků bez mezer) : schémata, tab. + 1 CD ROM 1 poster
  NoteVed. práce Václav Snášel
  Another responsib. Snášel, Václav, 1957- (thesis advisor)
  Dobešová, Zdena, 1964- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky (degree grantor)
  Keywords diplomová práce * ontologie * mapa * FCA * diploma thesis * ontology * map * FCA
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineGeoinformatika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  56581-801232627.zip08 MB11.08.2010
  PosudekTyp posudku
  56581-opon-790959900.pdfPosudek oponenta

  Tato práce se zabývá studiem extrakce ontologie z mapových dat. V praktické části je řešeno, které vztahy a závislosti mezi objekty hledat, jak objekty definovat a třídit. Následně se práce zabývá samotnou tvorbou ontologie, hodnotí použitý software. V závěrečné části jsou shrnuty poznatky o možných přínosech ontologie v oblasti kartografie. Výsledkem práce je sada diagramů reprezentujících ontologii extrahovanou ze Základní mapy ČR 1 : 10 000 a z modelového příkladu tvorby mapy rozhleden. Zároveň je hodnocen přínos použití ontologie v oblasti kartografie a konkrétně možnosti využití programu ToscanaJ a algoritmu FCA při extrakti ontologie z mapových dat.The diploma thesis called Map Ontology was solid at the Department of Geoinformatics of Palacký University in Olomouc. The aim of diploma thesis is design, algorithm development and implementation of a tool for an ontology extraction from map data. The result of the thesis is a set of diagrams which represents the ontology extracted from the Base map of the Czech Republic with scale 1 : 10 000 and from the model example of creating watchtower. At the same time the benefit of using the ontology in the sphere of cartography is evaluated. Particularly usage of the tool ToscanaJ and the method FCA within extraction of the ontology from map datasets.

Number of the records: 1