Number of the records: 1  

Analýza a návrh mediálního plánu společnosti Nutrend pro Olympijské hry ve Vancouveru 2010

 1. Title statementAnalýza a návrh mediálního plánu společnosti Nutrend pro Olympijské hry ve Vancouveru 2010 [rukopis] / Jiří Šebrle
  Additional Variant TitlesAnalýza a návrh mediálního plánu společnosti Nutrend pro olympijské hry ve Vancouveru 2010
  Personal name Šebrle, Jiří (dissertant)
  Translated titleAnalysis and media proposal plan of the Nutrend company for the Olympic Games in Vancouver 2010
  Issue data2009
  Phys.des.105 s. (155 561 znaků)
  NoteVed. práce Jiří Skoumal
  Another responsib. Skoumal, Jiří, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords Marketing * sportovní marketing * marketingová komunikace * reklama * média * mediální plán * olympijské hry * Marketing * sport marketing * marketing communication * advertising * media * media plan * Olympic Games
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  90820-ved-361548290.xlsPosudek vedoucího
  90820-opon-949912950.xlsPosudek oponenta

  Mediální plánování je neodmyslitelnou součástí marketingové komunikace. Umožňuje zvolit nejefektivnější mediální kanály a konkrétní mediální nosiče k oslovení cílového publika. Předmětem diplomové práce je návrh mediálního plánu společnosti Nutrend D.S., a.s. pro Olympijské hry ve Vancouveru 2010. Teoretická část obecně pojednává o problematice marketingu a marketingové komunikace. Praktická část se zabývá analýzou mediálního plánu společnosti Nutrend pro Olympijské hry 2008, samotným návrhem mediálního plánu a charakteristikou zvolených mediálních nosičů.Media planning is an essential part of marketing communication. It helps to select the most effective media class and media vehicle to reach the target audience. The aim of the thesis is to design a media plan for the company Nutrend D.S., a.s. for the Olympic Games 2010 in Vancouver. The theoretical part generally deals with the issue of marketing and promotion. The practical part deals with the analysis of the media plan for the Olympic Games 2008, with the actual design of the media plan and with characteristics of the selected media vehicles.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.