Number of the records: 1  

Specifika hodnocení zaměstnanců v kulturním zařízení

 1. Title statementSpecifika hodnocení zaměstnanců v kulturním zařízení [rukopis] / Olga Humplíková
  Additional Variant TitlesSpecifika hodnocení zaměstnanců v kulturním zařízení
  Personal name Humplíková, Olga (dissertant)
  Translated titleSpecifics of Employees Evaluation in a Cultural Institution
  Issue data2010
  NoteVed. práce Dušan Šimek
  Another responsib. Šimek, Dušan, 1950- (thesis advisor)
  Chmelařová, Veronika (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Hodnocení zaměstnanců * metody a kritéria hodnocení * implementace systému hodnocení zaměstnanců hodnotící rozhovory * Employees evaluation * evaluation criteria and evaluation methods * system implementation of employees evaluation * evaluation interviews
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  102805-712324981.doc11.4 MB31.03.2010
  PosudekTyp posudku
  102805-ved-603266662.docPosudek vedoucího
  102805-opon-329654217.docPosudek oponenta

  Práce hledá odpověď na otázku, jaké by mělo být efektivní hodnocení zaměstnanců v kulturním zařízení, a může být využita pro orientaci v problematice hodnocení zaměstnanců v organizaci. Popisuje smysl a kontext hodnocení zaměstnanců, současné trendy a doporučení, oblasti hodnocení, kritéria a nejčastěji používané metody hodnocení. Autorka přináší konkrétní návrhy hodnotících kritérií a metod hodnocení vhodných pro příspěvkovou organizaci pro oblast kultury a naznačuje také vhodný způsob implementace systému hodnocení zaměstnanců. Velká pozornost je věnována přípravě na hodnotící rozhovoryThis thesis looks for the answer - chat the effective employees evaluation in a cultural institution should be like. It could also be used for the orientation in employees evaluation issues. It describes the meaning and context of employees evaluation, present trends and reccomendation, evaluation areas, criteria and the most frequetly used evaluation methods. The author brings concrete suggestions of evaluation criteria and evaluation methods which are suitable in an allowance organization for cultural areas and she also suggests a suitable way of system implementation of employees evaluation. The attention is also paid to the preparation of evaluation interviews.

Number of the records: 1