Number of the records: 1  

Analytické nadstavby GIS pro územní plánování

 1. Title statementAnalytické nadstavby GIS pro územní plánování [rukopis] / Stanislav Šťastný
  Additional Variant TitlesAnalytické nadstavby GIS pro územní plánování
  Personal name Šťastný, Stanislav (dissertant)
  Translated titleAnalytical extensions GIS for urban planning
  Issue data2009
  Phys.des.60 s., 8 s. obr. priloh : mapy, tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Jaroslav Burian
  Another responsib. Burian, Jaroslav (thesis advisor)
  Dobešová, Zdena, 1964- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky (degree grantor)
  Keywords extenze * územní plánování * krajinný potenciál * optimální využití území * ORP Hranice * extension * urban planning * land suitability * optimal land-uses * town with extended municipality Hranice
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineGeoinformatika
  book

  book


  Cílem magisterské práce bylo vytvoření analytické nadstavby pro ESRI ArcGIS 9.3 pro potřeby územního plánování. V práci byla nejprve provedena podrobná rešerše používaných software a jejich nadstaveb v oblasti územního plánování se zaměřením především na prostorové analýzy a možnosti jejich využití. Poté byl sestaven optimální obsah nadstavby na základě stávajících software a konzultací. Při sestavení byl brán zřetel na to, aby byla nadstavba co nejvíce škálovatelná, s ohledem na možné uživatele. Vytvořená extenze slouží jako nástroj pro vyhodnocení krajinného potenciálu území a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj. Výsledky nadstaveb jsou mapového a textového charakteru. Funkčnost vytvořených nadstaveb byla ověřena na modelovém území ORP Hranice. Součástí práce jsou ukázkové příklady zobrazené formou map.The main objective of diploma thesis was to create analytical extension for ESRI ArcGIS 9.3 for urban planning. First of all the summary of actual software and a extensions for urban planning was made. After that optimal solution was built based on actual software and consultation. This extension for urban planning is tool for evaluation of land suitability and tool for detection of optimal land-uses. The extesion have set default values, but there is possibility to change them. It can be used by specialists and also by public. The outputs are maps and text files. The funcionality was tested for town with extended municipality Hranice.

Number of the records: 1