Number of the records: 1  

Možnosti volnočasových pohybových aktivit vozíčkáře v regionu Praha

 1. Title statementMožnosti volnočasových pohybových aktivit vozíčkáře v regionu Praha [rukopis] / Bohuslav Kopec
  Additional Variant TitlesMožnosti volnočasových pohybových aktivit vozíčkáře v regionu Praha
  Personal name Kopec, Bohuslav (dissertant)
  Translated titleOpportunities of physical activities of disablend people in Prague
  Phys.des.70 s. (10 581 000 znaků) : mapy, tab.
  NoteVed. práce Martin Kudláček
  Another responsib. Kudláček, Martin, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit (degree grantor)
  Keywords tělesné postižení * hendikep * bariéry * volnočasové aktivity * zdravotní omezení * obslužnost * physically handicapped person * handicap * barriers * free time activities * medical limit * public transportation
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineAplikovaná tělesná výchova
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  101845-480204734.doc02.9 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  101845-ved-724799457.xlsPosudek vedoucího

  Práce se zabývá možnostmi využívání volého času vozíčkářů se zaměřením na individuální pohybové aktivity takto hendikepovanách osob. Hlavním cílem diplomové práce je popsat možnosti individuálních volnočasových aktivit v regionu Praha se zaměřením na hendikepované osoby ? vozíčkáře, provést výčet lokalit a zařízení, které mohou sloužit vozíčkářům pro jejich volnočasovou aktivitu. Zmapovat tyto lokality a zařízení do uceleného seznamu s popisem jejich dostupnosti.The final thesis deals with the possibilities of leisure time usage of wheelchair bounded people with focus on their individual movement activities. The primary objective of the final thesis is to describe opportunities of individual free-time activities in Prague region with focus on disabled personnel ? wheelchair bounded. It specifies locations and facilities which can be used by the wheelchair bounded people during their leisure time enjoyment. The final thesis describes those locations and facilities as comprehensive registry with detail characterization of its accessability and availability.

Number of the records: 1