Number of the records: 1  

Analýza a návrh mediálního plánu SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim

 1. Title statementAnalýza a návrh mediálního plánu SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim [rukopis] / Petr Klimeš
  Additional Variant TitlesAnalýza a návrh mediálního plánu SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim
  Personal name Klimeš, Petr (dissertant)
  Translated titleAnalysis and proposal of media plan of SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim
  Issue data2008
  Phys.des.84 s. : grafy, tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Jiří Skoumal
  Another responsib. Skoumal, Jiří, 1957- (thesis advisor)
  Bartková, Lenka, 1970- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords mediální plán * propagace * komunikace * marketing * internet * media plan * promotion * communication * marketing * internet
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineManagement sportu a trenérství
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  78561-934031915.doc09.4 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  78561-ved-616142221.docPosudek vedoucího
  78561-opon-954342578.docPosudek oponenta

  Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat mediální plán SOŠ a SOU obchodu a služeb a sestavit nový, co možná nejvhodnější mediální plán. V první části této práce jsem se pokusil (za pomoci odborné literatury) o charakteristiku a vysvětlení mediálního plánu, jeho využití v propagaci, komunikaci a medializaci v obecné rovině. V další části jsem vyhodnotil současný mediální plán školy a na základě získaných poznatků a vlastního výzkumu jsem sestavil návrh nového mediálního plánu.The aim of this master thesis was to analyse the media plan of ??SOŠ a SOU obchodu a služeb?? and to create a new suitable media plan. In the first part of this work I tried (with the use of professional literature) to define and explain the media plan, its usage in promotion, communication in general. In the following part I analysed the present media plan of the school and created a concept of my own media plan. I used my new knowledge and the research work for setting up the new media plan.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.