Number of the records: 1  

Application du systeme de gestion Baťa á l´entreprise Pás

 1. Title statementApplication du systeme de gestion Baťa á l´entreprise Pás [rukopis] / Helena Davidová
  Additional Variant TitlesAplikace Baťova systému řízení na firmu XXX Application du systeme de gestion Baťa á une entreprise XXX
  Personal name Davidová, Helena (dissertant)
  Translated titleApplication of Baťa´s system of managing on Pás company
  Issue data2010
  Phys.des.91 s. (164190 znaků),10 příloh : il., schémata + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Nicolas Schoemacker
  Another responsib. Schoemacker, Nicolas (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Francouzská sekce (degree grantor)
  Keywords Baťův systém řízení * přísná organizace práce * plánování * samospráva dílen * účast na zisku a ztrátě * účetnictví * kontrola * firma Baťa * firma Pás * aplikace Baťova systému řízení * Baťa´s system of managing * strict organization of work * planning * workshops´autonomy * participation on the benefits and losses * accounting * control * Baťa company * Pás company * application of Baťa´s system of managing
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagefrancouzština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineOdborná francouzština pro hospodářskou praxi
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  97733-241852328.pdf141.2 MB03.05.2010
  PosudekTyp posudku
  97733-ved-594741432.docPosudek vedoucího

  V první kapitole se zaměřujeme na Baťův systém řízení. Je zde popisována podniková strategie, prvky soustavy řízení a také klíčová role zaměstnance ve firmě Baťa. Ve druhé kapitole je popsán historický vývoj podniku Baťa a podniku Pás, aby si každý čtenář mohl sám porovnat tyto dva podniky, jejich styl řízení či rozhodování. Podnik Pás je ve třetí kapitole předmětem aplikace Baťova systému řízení. Na závěr jsou firmě Pás navrhnuta doporučení, jak by za pomoci Baťova systému řízení mohla zefektivnit své podnikání.In the first chapter of diploma thesis, we got acquainted with Baťa´s system of managing. We described the company strategy, the elements of system of managing and the crucial role of employee in Baťa company. In the second chapter, we described the historical evolution of Baťa company and of Pás company in order that every reader could compare these companies, their styles of managing or of decision making. The Pás company is object of the application of Baťa´s system of managing in the third chapter of this thesis. In the end, we proposed recommendations due to Baťa´s system of managing to be used in Pás company for more efficient enterprising.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.