Number of the records: 1  

STUDIUM CHOVÁNÍ JEVU KOHERENČNÍ ZRNITOSTI POČÍTAČOVOU SIMULACÍ

 1. Title statementSTUDIUM CHOVÁNÍ JEVU KOHERENČNÍ ZRNITOSTI POČÍTAČOVOU SIMULACÍ [rukopis] / Pavla Schystalová
  Additional Variant TitlesStudium chování jevu koherenční zrnitosti počítačovou simulací
  Personal name Schystalová, Pavla (dissertant)
  Translated titleThe study of behaviour of speckle effect through simulation analysis
  Issue data2006
  Phys.des.67s.(77 530 znaků), 5s. příloh : il., grafy
  NoteVed. práce Petr Šmíd
  Another responsib. Šmíd, Petr, 1972- (thesis advisor)
  Fiurášek, Jaromír (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra optiky (degree grantor)
  Keywords koherenční zrnitost * počítačová simulace * statistika * difrakce * speckle * computer simulation * statistics * diffraction
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFyzika
  Degreee disciplineOptika a optoelektronika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  31446-173604797.pdf0874.7 KB31.12.2999

  Práce je věnována počítačové simulaci jevu koherenční zrnitosti a studiu jeho chování. Obsahuje návrh počítačové simulace pro vykreslení pole koherenční zrnitosti a simulaci translace pole koherenční zrnitosti. Dále zkoumá vliv změny vlnové délky ?, průměru osvětlené plochy d pole a vliv změny vzdálenosti z pole vstupní a výstupní roviny na velikost zrna ?. Simulace rovněž ukazuje, jakým způsobem se mění tvar zrna v závislosti na volbě tvaru osvětlené plochy. Jsou vykresleny jak grafy polí koherenční zrnitosti, tak i jejich intenzitních profilů.This work is dedicated to a computer simulation of speckle phenomenon and reserch of its behavior. It contains a proposal of computer simulation for a speckle field animation and a speckle translation simulation. Work also examines influence of wave-length changes, average og alight field area d and impact of different distance, from an input plain to an output plain, on size of speckle pattern . The simulation also shows in which way shape of speckle pattern chances as a result to modification of alight area shape. The work includes graphs of speckle fields and their interzity profiles.