Number of the records: 1  

Ekonomická efektivita péče o nezralé novorozence ve vztahu k pozdní morbiditě

 1. Title statementEkonomická efektivita péče o nezralé novorozence ve vztahu k pozdní morbiditě [rukopis] / Lenka Marková
  Additional Variant TitlesEkonomická efektivita péče o nezralé novorozence ve vztahu k pozdní morbiditě
  Personal name Marková, Lenka (dissertant)
  Translated titleEconomic efficiency of immature newborns care related to later morbidity
  Phys.des.75 s. : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Lumír Kantor
  Another responsib. Kantor, Lumír, 1962- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky (degree grantor)
  Keywords náklady * pozdní morbidita * novorozenci s nízkou porodní hmotností * costs * Late morbidity * newborns with low birth weight
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programEkonomika a řízení zdravotnictví
  Degreee disciplineManagement zdravotnictví
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  55183-438845473.doc0843.3 KB31.12.2999

  Diplomová práce zjišťuje všechny vynaložené náklady na péči o rizikové skupiny novorozenců a hodnotí výsledky péče o rizikové skupiny novorozenců v olomouckém kraji. Teoretická část se zaměřuje na celkovou problematiku nedonošených novorozenců. Praktická část se zabývá finančními náklady u rizikových novorozenců za pobytu na jednotce intenzivní péče a hodnotí závislost nízké porodní hmotnosti novorozenců na pozdní morbiditě.The diploma thesis identifies all used costs on care of newborn risk groups and evaluates the results of caring these groups in Olomouc region. The theoretical part is focused on the overall issue of prematurely born. The practical part deals with financial costs of risk newborns staying in the intensive care unit and evaluates the dependence of low birth weight newborns on the late morbidity.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.