Number of the records: 1  

CÍRKEVNÍ SOUDY ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍCH PO ROCE 1948

 1. Title statementCÍRKEVNÍ SOUDY ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍCH PO ROCE 1948 [rukopis] / Miroslava Skoumalová
  Additional Variant TitlesCírkevní soudy římskokatolické církve v českých a moravských diecézích po roce 1948
  Personal name Skoumalová, Miroslava (dissertant)
  Translated titleTribunals of the Roman Catholic Church in the Czech and Moravian Dioceses after the Year 1948
  Issue data2010
  Phys.des.75 s. (120 544)
  NoteVed. práce Monika Menke
  Another responsib. Menke, Monika (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevního práva (degree grantor)
  Keywords soudní tribunály * církevní právo * katolická církev * diecézní církevní soudy * interdiecézní církevní soudy * situace v ČSR * tribunals * canon law * catholic church * diocesan ecclesiastical courts * interdiocesan ecclesiastical courts * the situation in Czechoslovakia
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKatolická teologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  97513-849707920.doc355 MB30.04.2010
  PosudekTyp posudku
  97513-ved-855961320.docPosudek vedoucího
  97513-opon-175742528.docPosudek oponenta

  Cílem mé diplomové práce je popsat situaci církevních soudů na území dnešní České republiky po roce 1948 až do současnosti. Práce se skládá z obecné a speciální části. V obecné části podávám nárys toho, co jsou církevní soudy obecně, jaké kauzy řeší. Následuje stručné vystižení politické situace katolické církve v České republice v uvedeném období. Ve speciální části se snažím specifikovat konkrétní výkon soudní moci v jednotlivých diecézích v době komunismu a následně po roce 1989 až do současnosti.The aim of my thesis is to describe the situation of Ecclesiastical Courts in territory of the Czech Republic after 1948 up to the present day. The thesis consists of a general and a special part. There's an outline, what the Ecclesiastical Courts are in general, what kind of cases they solve, in the general part. A concise account of political situation of the Catholic Church in the Czech Republic in the mentioned period follows. In the special part, there I try to specify a concrete execution of judiciary in the distinctive dioceses in a communist period and consequently after 1989 up to the present day.

Number of the records: 1