Number of the records: 1  

Ekumenické aspekty právní disciplíny uzavření manželství v největších křesťanských církvích v České republice

 1. Title statementEkumenické aspekty právní disciplíny uzavření manželství v největších křesťanských církvích v České republice [rukopis] / Gabriela Moravcová
  Additional Variant TitlesEkumenické aspekty právní disciplíny uzavření manželství v největších křesťanských církvích v České republice
  Personal name Moravcová, Gabriela (dissertant)
  Translated titleEcumenical Aspects of the Legal Branch of Solemnization of Marriage in the Largest Christian Churches in the Czech Republic
  Issue data2010
  Phys.des.109 s., 25 s. příloh + 1 CD
  NoteVed. práce Damián Němec
  Another responsib. Němec, Damián (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevního práva (degree grantor)
  Keywords manželství * rodina * církevní právo * křesťanství * církve * ekumenismus * katolická církev * pravoslaví * československá církev * evangelická církev * marriage * family * Canon law * Christianity * churches * ecumenism * Catholic Church * orthodoxy * Czechoslovak Church * Evangelical Church
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKatolická teologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  96405-155025512.pdf11651.9 KB14.04.2010
  PosudekTyp posudku
  96405-ved-312921144.docPosudek vedoucího
  96405-opon-630815208.docPosudek oponenta

  Práce pojednává o uzavření manželství v největších křesťanských církvích v České republice, a to: v římskokatolické církvi, v pravoslavné církvi, v českobratrské církvi evangelické a v československé církvi husitské. Cílem je předložit čtenáři základní informace týkající se uzavření manželství - předpoklady pro uzavření sňatku, překážky a zákazy manželství, které mohou ovlivnit jeho dovolenost či platnost, vlastní obřad, účinky manželství, nakonec pohled na smíšené manželství.The thesis deals with solemnization of marriage in the largest Christian churches in the Czech Republic, i. e. the Roman Catholic Church, Orthodox Church, Evangelical Church of Czech Brethren, and Czechoslovak Hussite Church. The aim of the work is to present basic information referring to solemnization of marriage - prerequisites to solemnization, obstacles and prohibitions of matrimony that may affect its admissibility or validity, wedding ceremony, effects of marriage and opinions on mixed marriage.

Number of the records: 1