Number of the records: 1  

Marketingová analýza Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí

 1. Title statementMarketingová analýza Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí [rukopis] / Jaroslava Chlubnová
  Additional Variant TitlesMarketingová analýza DDM Radost v Náměšti nad Oslavou
  Personal name Chlubnová, Jaroslava (dissertant)
  Translated titleMarketing analysis of the House of children and youth Velké Meziříčí
  Issue data2010
  Phys.des.103 s., 14 s. příloh : il., grafy, schémata, tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Halina Kotíková
  Another responsib. Kotíková, Halina, (thesis advisor)
  Dohnal, Tomáš (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords Marketing * Marketingový mix * Marketingová studie * Analýza SWOT * Neziskový sektor * Příspěvková organizace * Volnočasové aktivity * Marketing * Marketing mix * Marketing study * Analysis SWOT * NGOs (allowance organisation * Free time activities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  61380-483208656.pdf114.1 MB30.06.2010
  PosudekTyp posudku
  61380-ved-749233066.xlsPosudek vedoucího
  61380-opon-584991558.docPosudek oponenta

  V diplomové práci autorka představuje v teoretické části marketing v neziskovém sektoru, příspěvkové organizace. Vychází z obecných marketingových koncepcí, teorie marketingu služeb a neziskového sektoru. Podrobněji se pak věnuje jednotlivým složkám marketingového mixu. Blíže se autorka zaměřuje na marketingovou analýzu Domu dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí získanou praktickými informacemi z činnosti v následující klasifikaci: přestavení organizace, produkt ? služba, cena, propagace, lidé, analýza a závěry vyvozené z analýzy. Vše autorka podkládá patřičnou literaturou. Cílem diplomové práce je provést marketingovou analýzu příspěvkové organizace a analýzu SWOT, které budou sloužit ke zpracování dalších rozvojových plánů organizace, případně k navrhnutí patřičných opatření.The author presents marketing in nonprofit sector, benefit organization in theoretic part of the master thesis. She draws from general marketing conceptions, theory of marketing services and nonprofit sector. In details she devotes to individual parts of marketing mix. The author aims closer to marketing analysis of the House of children and youth Velke Mezirici, she obtained thanks to practical information from the activity in following classification: reorganization, product, price, distribution, promotion, analysis and conclusion deduced from the analysis. All informations is based on particular literature. The aim of the masters thesis is undertaking of marketing analysis of allowance organization and SWOT analysis which will serve to the processing of other development plans of the organization, eventually to the suggestion of appropriate arrangements.

Number of the records: 1