Number of the records: 1  

2D a 3D kinematografická analýza pohybu ramenního pletence srovnání s klinickými vyšetřovacími metodami

 1. Title statement2D a 3D kinematografická analýza pohybu ramenního pletence srovnání s klinickými vyšetřovacími metodami [rukopis] / Barbora Pavlíková
  Additional Variant Titles2D a 3D kinematografická analýza pohybu ramenního pletence srovnání s klinickými vyšetřovacími metodami
  Personal name Pavlíková, Barbora (dissertant)
  Translated title2D and 3D videographic analysis of the movemnt of the shoulder joint - mutually compare these values with clinical examination methods
  Phys.des.54 s.
  NoteVed. práce Michal Mayer
  Another responsib. Mayer, Michal (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra fyzioterapie (degree grantor)
  Keywords rameno-kinematická analýza-klinické vyšetřovací metody-dotazníky * rotator cuff * shoulder * dynamic centration * impingement syndrom
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programRehabilitace
  Degreee disciplineFyzioterapie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  19872-557114702.pdf0806.4 KB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  19872-ved-577994253.docPosudek vedoucího
  19872-opon-532752908.docPosudek oponenta

  Práce podává přehled o anatomických strukturách ramenního pletence a o funkčních poruchách těchto struktur, zejména o poruše dynamické centrace. Jsou zde zmíněny možnosti terapie, které vedou k nápravě funkčních vztahů a k normalizaci pohybových stereotypů.This thesis includes the basic overview of anatomical structures of shoulder girdle and of functional disorders of these structures, especially disorder of dynamic centration. There are lso mentioned the methods of therapy aimed to the reparation of the functional relationship and to the normalization of the movement stereotypes.

Number of the records: 1