Number of the records: 1  

Daňová soustava od 1.1.2008 v ČR

 1. Title statementDaňová soustava od 1.1.2008 v ČR [rukopis] / Andrea Votroubková
  Additional Variant TitlesDaňová soustava ČR od 1. ledna 2008
  Personal name Votroubková, Andrea (dissertant)
  Translated titleTax System of the Czech Republic from January 1th 2008
  Issue data2010
  NoteVed. práce Zdenka Papoušková
  Another responsib. Papoušková, Zdenka, 1974- (thesis advisor)
  Halouzková, Lenka (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (degree grantor)
  Keywords Daňová reforma * daň * daňový systém * daňová soustava * přímé daně * nepřímé daně * Tax reform * tax * tax system * tax scheme * direct taxes * indirect taxes
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  91243-959694808.docx22243.9 KB31.03.2010
  PosudekTyp posudku
  91243-ved-883354298.docPosudek vedoucího
  91243-opon-451886041.docPosudek oponenta

  V mé bakalářské práci nazvaná Daňová soustava k 1. 1. 2008 jsem se věnovala daňové soustavě, která je platná po roce 2008. Předtím jsem se snažila zmapovat daňové soustavy, které dnešní podobě předcházely, aby si čtenář mohl vytvořit lepší představu o podobě současného daňového systému. Práci jsem rozdělila do čtyř částí, ve kterých jsem se soustředila na definice základních pojmů, které s problematikou nutně souvisí, na charakteristiku tří daňových reforem, které v minulosti proběhly (v roce 1927, 1957 a 1993), mimoto také na posouzení aktuální daňové soustavy, včetně návrhu na další změny v daňové soustavě.In my work, called Tax System on 1 1st 2008 I deal with the tax system, which is valid after 2008. I tried to map out the tax system, which preceded the present form, so that the readers could create a better vision for the current tax system. I divided my work into four parts, in which I focused on definitions of basic concepts that relate to the problems, on the characteristics of three tax reforms that took place in the past (in 1927, 1957 and 1993). Moreover I mention the current tax system, including a proposal for further changes in the tax system.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.