Number of the records: 1  

Analýza vývoje Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace

 1. Title statementAnalýza vývoje Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace [rukopis] / Zuzana Zapletalová
  Additional Variant TitlesAnalýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace
  Personal name Zapletalová, Zuzana (dissertant)
  Translated titleAnalysis of Olomouc City Development by Urban Plans and its Visualization
  Issue data2010
  Phys.des.59 s. : mapy, grafy, tab. + 1 CD ROM 1 poster
  NoteVed. práce Jaroslav Burian
  Another responsib. Burian, Jaroslav (thesis advisor)
  Hladišová, Barbora (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky (degree grantor)
  Keywords územní plánování * urbanizace * urban sprawl * suburbanizace * prostorová struktura města * vizualizace * urban plannig * urbanization * urban sprawl * suburbanization * spatial structure of a city * visualization
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineGeoinformatika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  90331-246718209.pdf1322.1 MB11.08.2010
  PosudekTyp posudku
  90331-ved-395173355.pdfPosudek vedoucího
  90331-opon-903297077.docPosudek oponenta

  Cílem diplomové práce je na základě platných územních plánů 20. století zpracovat analýzu vývoje města Olomouce. Výzkum bude proveden především v oblasti prostorové struktury Olomouce a vývoje města pomocí sledování fází urbanizačního procesu ve spojení s územně plánovací praxí. Při zpracování analýzy je kladen důraz na prostorovou strukturu města a její změny v průběhu 20. století. V této oblasti jsou zdůrazněny především proměny funkční prostorové struktury, kterou je možné dobře sledovat právě na územních plánech. Dalším předmětem analýzy je výzkum urbanizačních procesů, který je zaměřen na sledování současných problémů, především pak suburbanizaci a s ní spojený pojem urban sprawl (neřízené rozrůstání města). Výsledky výzkumu budou zobrazeny různými metodami vizualizace prostorových dat, mezi kterými budou mít dominantní postavení mapové výstupy, které zachytí všechny sledované jevy a dále bude vyhotoven poster, který přehledným způsobem uvede hlavní teze této práce.The aim of this thesis is creation of analysis of Olomouc city development on the basis of existing urban plans of 20th century. Research was conducted primarily in the spatial structure of Olomouc city and in the development of the city by monitoring phases of urbanization. In the process of analysis it is focused on the spatial structure of the city and its changes during the 20th century. In this area there are highlighted changes of the functional spatial structure that can be well monitored by urban plans. Another object of analysis is the process of urbanization, where it is focused on monitoring current problems, especially suburbanization and the related concept of urban sprawl (the uncontrolled growth of the city). The results are shown by various methods of visualization of spatial data. An emphasis is placed on mapping outputs that capture all the observed phenomena. Among other methods of visualization there is an animation showing the growth of housing areas in Olomouc, a visualization for Google Earth in the form of KML files and a poster which shows the basic thesis of this research.