Number of the records: 1  

Arteterapie a její možnosti využití u dětí mladšího školního věku

 1. Title statementArteterapie a její možnosti využití u dětí mladšího školního věku [rukopis] / Marie Jochymková
  Additional Variant TitlesArteterapie a její možnosti využití u dětí mladšího školního věku
  Personal name Jochymková, Marie (dissertant)
  Translated titleArt and its possibilities for use in children younger school age
  Issue data2011
  Phys.des.41s.
  NoteVed. práce Pavel Svoboda
  Another responsib. Svoboda, Pavel, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords arteterapie * artefiletika * mladší školní věk * základní škola * školní družina * výtvarná technika * výzkum * děti * art therapy * aftefiletics * younger school age * primary school * daycare school * art technology * research * children
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika předškolního věku
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00086082-993458973.doc11334.8 KB08.04.2011
  PosudekTyp posudku
  00086082-ved-318238601.docxPosudek vedoucího
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00086082-prubeh-916546676.pdf28.01.200908.04.201101.09.20112Hodnocení známkou

  Hlavním cílem této práce je, blíže seznámit v teoretické části - sebe, děti i veřejnost - s termínem arteterapie v jeho širším i užším slova smyslu, v kontextu se souvisejícími disciplínami a také odlišením od tak často zaměňovaného pojmu artefiletika. Následuje popis jednotlivých výtvarných technik, definice pojmů mladší školní věk a školní družina. Cílem praktické části je zjistit a posoudit vhodnost použití arteterapeutických technik vzhledem k denním odchodům dětí domů, zjistit tak, zda-li existuje nějaká souvislost mezi časem, který děti v družině tráví a jejich preferencí určitého druhu arteterapeutické techniky. Dalším cílem je podpořit spolupráci a respekt mezi dětmi různého věku.The main objective of this work is more familiar in the theoretical part - themselves, children and the public - with the term of art therapy in its broader and narrower word sense, in context with related disciplines and distinction from the term so often confused aftefiletics. A description of each art techniques, definitions of younger school age and daycare school. The aim of the practical part is to determine and assess the appropriateness of using art therapy techniques in view of the daily departures of children home, find out if there is any connection between the time that children spend in daycare school and their preferences for certain kinds of art therapy techniques. Another aim is to promote cooperation and respect between children of different ages.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.