Number of the records: 1  

Didaktická hračka jako prostředek rozvoje dítěte předškolního věku

 1. Title statementDidaktická hračka jako prostředek rozvoje dítěte předškolního věku [rukopis] / Michaela Svárovská
  Additional Variant TitlesDidaktická hračka jako prostředek rozvoje dítěte předškolního věku
  Personal name Svárovská, Michaela (dissertant)
  Translated titleEducational toys as a means of develompent of preschool age children
  Issue data2010
  Phys.des.108 : il., grafy, tab. + Dotazník pro učitelky MŠ, CD ROM
  NoteVed. práce Eva Šmelová
  Another responsib. Šmelová, Eva, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords didaktická hračka * dítě předškolního věku * edukační proces * educational toys * preschool age children * educational process
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePředškolní pedagogika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  85908-592867591.pdf271.3 MB29.06.2010
  PosudekTyp posudku
  85908-ved-419244589.docPosudek vedoucího
  85908-opon-994257095.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zaměřuje na zjištění, zda učitelky MŠ využívají pro rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku didaktickou hračkou, zda pochopily podtatu využití didaktické hračky v edukačním procesu a zda-li se v MŠ nachází dostatečné množství tohoto materiálu.This thesis focuses on ascertainment whether kindergarten teachers use for the personal development of preschool age children, educational toys, if they understood principle of usage of educational toy in the kirdengarten situated sufficient quantities of this material.