Number of the records: 1  

Arteterapie a její užití při práci s dětmi mladšího školního věku

 1. Title statementArteterapie a její užití při práci s dětmi mladšího školního věku [rukopis] / Vendula Maršíková
  Additional Variant TitlesArteterapie a její možnosti u dětí mladšího školního věku
  Personal name Maršíková, Vendula (dissertant)
  Translated titleArt Therapy and its use in work with children at primary school
  Issue data2010
  Phys.des.47 + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Pavel Svoboda
  Another responsib. Svoboda, Pavel, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Arteterapie * mladší školní věk * formy arteterapie * arteterapeutický vztah * cíle arteterapie * barva v arteterapii * dělení barev * preference barev u dětí mladšího školního věku * Art therapy * school age * art forms * art therapy relationship * therapy target * colour in art therapy * color separation * color preference of school age childern
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika předškolního věku
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  84594-580354576.pdf18727 KB13.04.2011
  PosudekTyp posudku
  84594-ved-276623202.docPosudek vedoucího

  Předmětem bakalářské práce je Arteterapie a její užití při práci s dětmi mladšího školního věku. V teoretické části práce se objevují definice arteterapie a stručný popis mladšího školního věku, mapování historického vývoje výtvarného umění a názorů na něj. Tato část je základem pro navazující praktickou část. Cílem práce je ověření účinků této expresivní terapie na děti mladšího školního věku. Z důvodu obsáhlosti arteterapie se tato práce zaměřuje na relaxaci, uvolnění a zmírnění napětí. K ověření výše popsaného cíle jsem použila metody pozorování, anamnézy a přímou arteterapeutickou práci s klienty.The subject of this work is Art Therapy and its use in work with children at primary school. In the theoretical part of the emerging definitions of art and a brief description of school age, mapping the historical development of art and views on it. This section is the foundation for building practical. The aim of this work is verification of the effects of expressive therapy for primary school children. Because comprehension of art, this work focuses on relaxation, relaxation and stress relief. To verify the above objectives, I used the methods of observation, history, art therapy and direct work with clients.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.