Number of the records: 1  

Dítě a životní styl

 1. Title statementDítě a životní styl [rukopis] / Kateřina Hejtmanová
  Additional Variant TitlesDítě a životní styl
  Personal name Hejtmanová, Kateřina (dissertant)
  Translated titleA child and its style of life
  Issue data2010
  Phys.des.108 s.
  NoteVed. práce Eva Šmelová
  Another responsib. Šmelová, Eva, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Životní styl * dítě * předškolní věk * zdraví * město * venkov * style of life * child * preschool age * health * town * village
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  84165-398769343.pdf010.6 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  84165-ved-942278766.docPosudek vedoucího
  84165-opon-302297887.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá aktuálním způsobem života dítěte předškolního věku, a to v kontextu výchovy ke zdravému životnímu stylu. Byl proveden výzkum, jehož cílem bylo zjistit úroveň výchovy ke zdravému životnímu stylu u dětí předškolního věku, a to z pohledu rodičů a následně provést komparaci sledovaných oblastí z pohledu města a venkova.My thesis deals with the actual style of life of preschool child in connection to his/her healthy lifestyle. I did the research whose aim was to find out the level of healthy lifestyle of preschool children from the parents´point of view. Finally I compare the difference between preschool children who live in the town and the ones who live in a village.