Number of the records: 1  

Kvalita života ľudí so schizofréniou

 1. Title statementKvalita života ľudí so schizofréniou [rukopis] / Monika Šidlová
  Additional Variant TitlesKvalita života ľudí so schizofréniou
  Personal name Šidlová, Monika (dissertant)
  Translated titleThe quality of life of patients suffering schizophrenia
  Issue data2010
  Phys.des.86 : il., grafy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Ján Pavlov Praško
  Another responsib. Praško, Ján, 1956- (thesis advisor)
  Špirudová, Lenka, 1962- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav ošetřovatelství (degree grantor)
  Keywords schizofrénia * kvalita života * psychiatrické škály * schizophrenia * quality of life * psychiatric scales
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageslovenština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpecializace ve zdravotnictví
  Degreee disciplineDlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  83660-525746371.pdf82 MB03.05.2010
  PosudekTyp posudku
  83660-ved-908275266.rtfPosudek vedoucího
  83660-opon-199547238.rtfPosudek oponenta

  Diplomová práca sa venuje kvalite života ľudí trpiacich schizofrénnym ochorením. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teória sa zaoberá odborným poňatím schizofrénie a kvality života. Ťažisko práce tvorí praktická časť zameraná na kvantitatívny výskum subjektívneho zhodnotenia kvality života v rôznych doménach prostredníctvom dotazníka Q-LES-Q a CFQ.The topic of this thesis is quality of life of people with schizophrenia. The thesis is devided into theoretical and empirical part. The theoretical introduction describes schizophrenia disease and quality of life. The empirical part is realized by means of quantitative research oriented to quality of life in various domains through Q-LES-Q and CFQ questionnaire.