Number of the records: 1  

Didaktická hra jako prostředek pro rozvoj řeči předškoláka

 1. Title statementDidaktická hra jako prostředek pro rozvoj řeči předškoláka [rukopis] / Hana Růžičková
  Additional Variant TitlesDidaktická hra jako prostředek pro rozvoj řeči předškoláka
  Personal name Růžičková, Hana (dissertant)
  Translated titleDidactic game as means for pre-school children speech development
  Issue data2010
  Phys.des.97 s. (134 337 znaků) 3 s. př. : schémata + DP - 1 CD
  NoteVed. práce Eva Šmelová
  Another responsib. Šmelová, Eva, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Jan Ámos Komenský * Fridrich Wilhelm Fröbel * Marie Montessori * Jean Piaget * klasifikace her * didaktická hra * dotazníkové šetření * Jan Amos Komensky * Fridrich Wilhelm Fröbel * Marie Montessori * Jean Piaget * the classification of games * didactic game * questionnaire
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  83065-242845953.pdf14477.9 KB16.04.2010
  PosudekTyp posudku
  83065-ved-862795151.docPosudek vedoucího
  83065-opon-643706145.docPosudek oponenta

  Cílem předkládané práce je shrnout východiska vztahující se k problematice dětské hry, a to se zaměřením na rozvoj komunikativních kompetencí dítěte předškolního věku. Východiskem jsou názory a myšlenky významných představitelů předškolní výchovy. Využití didaktických her v praxi předkládá dotazníkové šetření provedené v mateřských školách.The aim of this work is to make a summary of sources dealing with the problematics of children game and concentrating on development of communicative competences of pre-school children. The sources are oppinions and thoughts of singnificant personalities of pre-school education. The usage of didactic game in practise is presented in the questionnaire made in nursery schools.