Number of the records: 1  

Demografie a využití norových systémů v přírodní populaci křečka polního

 1. Title statementDemografie a využití norových systémů v přírodní populaci křečka polního [rukopis] / Martin Havránek
  Additional Variant TitlesVyužití norových systémů v populaci křečka polního
  Personal name Havránek, Martin (dissertant)
  Translated titleDemography and use of burrow systems in a natural population of the common hamster
  Issue data2010
  Phys.des.mapy, grafy, tab.
  NoteVed. práce Emil Tkadlec
  Another responsib. Tkadlec, Emil, 1956- (thesis advisor)
  Zejda, Jan (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords křeček polní * norové systémy * demografické procesy * metoda zpětného odchytu * common hamster (Cricetus cricetus) * burrow systems * demographic processes * capture-recapture methods
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba životního prostředí
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  70940-963717950.pdf76.1 MB07.05.2010
  PosudekTyp posudku
  70940-ved-458511612.pdfPosudek vedoucího
  70940-opon-978462178.pdfPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  DP-EKO/347 (PřF-KBO)3134510472PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  V posledních letech zaznamenaly populace křečka polního v západní části areálu rozšíření silný pokles. Stav na území České republiky je nejasný. Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování demografických parametrů a využití norových systémů v přírodní populaci křečka polního v univerzitním areálu na okraji města Olomouce. Má práce v letech 2005-2008 navazuje na systematický průzkum, který je na lokalitě prováděn od roku 2001. Data byla získávána odchytem jedinců do živolovných pastí metodou zpětného odchytu značkovaných jedinců a vyhledáváním jednotlivých norových systémů. Poté byla data statisticky zpracována modelem Jollyho-Sebera pro odhad velikosti populace a modelem Cormacka-Jollyho-Sebera pro odhad míry přežívání. Dále bylo provedeno zjišťování závislosti počtu nor a počtu jedinců na lokalitě. Zjistil jsem, že populace je poměrně stabilního charakteru s průměrnou abundancí 1,8 jedince na hektar. Měsíční míra přežívání činila 0,67. Počet norových systémů na jedince kolísal v jednotlivých letech od 0,39 po 1,74. Vícekrát odlovení jedinci byli odchyceni průměrně u 2,25 norových systémů a u jednoho norového systému se vystřídalo 3,45 jedinců. Systematický výzkum křečka polního tohoto rozsahu zatím nebyl nikde jinde realizován. Proto je důležité, aby výzkum pokračoval a data tak mohla být analyzována v delší časové řadě.Over the last decades, populations of the common hamster (Cricetus cricetus L.) have suffered a rapid decline in western part of their distribution. The situation in the Czech Republic is unclear. In the master thesis I focus on modeling the demographic parameters and a use of burrow systems in a natural population of the common hamster located at the periphery of the Olomouc city in central Moravia. My study during the 2005-2008 relates to field research that has been carried out at the locality since 2001. Data were obtained by applying capture-mark-recapture method over the growing season. Population size was estimated using the Jolly-Seber model. Monthly survival rates were estimated by fitting the Cormack-Jolly-Seber models. I found that the population was quite stable with an average abundance of 1,8 individuals per hectare. The mean month survival rate was 0,67. The number of burrow systems per individual fluctuated over years from minimum of 0,39 to maximum of 1,74. Individuals that were captured several times were trapped on average at 2,25 burrow systems. Mean number of individuals captured at one burrow was 3,45. These results are not indicative of any threat to the viability of the population. Estimates of demographic parameters are novel to hamster research. Because new distribution data for the Czech Republic suggest a substantial reduction in the area inhabited by hamsters, further research is clearly warranted.