Number of the records: 1  

Cestování osob se zrakovým postižením

 1. Title statementCestování osob se zrakovým postižením [rukopis] / Romana Jílková
  Additional Variant TitlesCestování osob se zrakovým postižením
  Personal name Jílková, Romana (dissertant)
  Translated titleTravelling of Persons with Eyesight Handicaps
  Issue data2010
  Phys.des.72 s. : schémata
  NoteVed. práce Dita Finková
  Another responsib. Finková, Dita (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Zrakové postižení * nevidomost * cestování * kompenzační pomůcky * dopravní prostředky * Eyesight handicap * blindness * travelling * assistive devices * means of transport
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciálně pedagogická andragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  79602-339959745.pdf0468.6 KB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  79602-ved-699391618.docPosudek vedoucího
  79602-opon-908788674.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá problematikou cestování osob se zrakovým postižením. Teoretická část obsahuje klasifikaci zrakového postižení. Informuje o kompenzačních pomůckách, moderních technologií a přináší poznatky o dopravních systémech. Praktická část zjišťuje prostřednictvím metody rozhovoru, jaké jsou podmínky cestování osob nevidomých.This diploma thesis deals with the travelling of persons with eyesight handicaps. The theoretical part contains a classification of sight handicaps. It gives us a background of assistive devices, modern technologies and brings knowledge about a transport system. The practical part chases up conditions of travelling of blind persons through the interview method.

Number of the records: 1