Number of the records: 1  

ASPEKTY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU SE ZAMĚŘENÍM NA VÝŽIVU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ŠUMPERSKÉHO REGIONU

 1. Title statementASPEKTY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU SE ZAMĚŘENÍM NA VÝŽIVU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ŠUMPERSKÉHO REGIONU [rukopis] / Jaroslava Podešvová
  Additional Variant TitlesASPEKTY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU SE ZAMĚŘENÍM NA VÝŽIVU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ŠUMPERSKÉHO REGIONU
  Personal name Podešvová, Jaroslava (dissertant)
  Translated titleASPECTS OF HEALTHY LIFESTYLE FOCUSED ON NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN THE ŠUMPERK REGION
  Issue data2010
  Phys.des.93 s., 24 s. obr. příloh : grafy, tab. + CD
  NoteVed. práce Ludmila Zbořilová
  Another responsib. Zbořilová, Ludmila (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords Starší školní věk * Zásady zdravé výživy dětí * Stravovací návyky * Vztah výživy k nemocnosti * Higher school age * The principles of healthy nutrition of children * Eating habits * The relation between nutrition and illness
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství německého jazyka a rodinné výchovy pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  79183-992645763.doc210.5 MB14.04.2010
  PosudekTyp posudku
  79183-ved-641988975.docPosudek vedoucího
  79183-opon-599508307.docPosudek oponenta

  Diplomová práce podává základní informace o zdravém životním stylu žáků na druhém stupni základních škol. Dále pojednává o zásadách zdravé výživy a nemocech, které s výživou souvisejí. Dotazníkové šetření je zaměřeno na stravovací návyky žáků Základní školy v Mohelnici.The diploma work gives basic information about the healthy lifestyle of the second grade primary school pupils. In addition it describes the principles of healthy nutrition as well as some of the illnesses related to nutrition. The survey was focused on the eating habits of the pupils of the Primary school in Mohelnice.

Number of the records: 1