Number of the records: 1  

Disbalance základních živin ve výživě dětí staršího školního věku se zaměřením na sacharidy

 1. Title statementDisbalance základních živin ve výživě dětí staršího školního věku se zaměřením na sacharidy [rukopis] / Marie Sedláčková
  Additional Variant TitlesDisbalance základních živin ve výživě školního věku se zaměřením na sacharidy
  Personal name Sedláčková, Marie (dissertant)
  Translated titleThe essential nutrient imbalance of the Elder pupilage´s nutrition with a view to sacharides
  Issue data2010
  Phys.des.132 s., 25 s. příloh : grafy, tab. + 1 DVD
  NoteVed. práce Ludmila Zbořilová
  Another responsib. Zbořilová, Ludmila (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords dítě staršího školního věku * zdravá výživa * základní živiny * disbalance * obezita * sacharóza * stravovací zvyklosti * výživová doporučení * glykemický index * pitný režim * potravinová pyramida * secondary school pupil * healthy sustenance * essential nutrients * imbalance * obesity * saccharose * boarding customs * sustenance recommendations * glycemic index * fluid intake * food guide pyramid
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství českého jazyka a rodinné výchovy pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  79042-971103000.pdf21.2 MB15.04.2010
  PosudekTyp posudku
  79042-ved-815807339.docPosudek vedoucího
  79042-opon-224623125.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se snaží zjistit disbalanci základních živin ve výživě dětí staršího školního věku a zaměřuje se zejména na sacharidy. Pokouší se o analýzu a vyhodnocení dotazníků, které byly pro výzkum použity, a zároveň se snaží nastínit řešení, jak omezit negativa způsobená nesprávnou výživou a jak správnou výživou předcházet chorobám, které v souvislosti s touto problematikou mohou vzniknout.This thesis deals with imbalance of essential nutrients in the sustenance of the secondary school pupils and it's focused mainly on the saccharides. It tries to analyze and evaluate the questionnaires used for the research and it also tries to adumbrate the solution and reduce the negatives cause by the bad sustenance. This thesis also tries to advice how to prevent illnesses that may appear in connection with these problems.

Number of the records: 1