Number of the records: 1  

Čarodějnické procesy v českých zemích

 1. Title statementČarodějnické procesy v českých zemích [rukopis] / Petra Andresová
  Additional Variant TitlesČarodějnické procesy v Čechách a na Moravě
  Personal name Andresová, Petra (dissertant)
  Translated titleWitch trials in the Czech Lands
  Issue data2009
  Phys.des.121 : il.
  NoteVed. práce Jiří Bílý
  Another responsib. Bílý, Jiří (thesis advisor)
  Janišová, Jana, 1978- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra teorie práva a právních dějin (degree grantor)
  Keywords čarodějnice * čarodějnictví * hon na čarodějnice * magie * církev * Ďábel * kacířství * právo * trestní právo * trest * výkon trestu * zneužití pravomoci * fenomén * inkvizice * inkviziční proces * trestní řízení * witch * witchcraft * witchhunt * magic * church * devil * heresy * law * penal law * punishment * execution of punishment * abuse of power * phenomenon * inquisition * inquisitorial suit * oyer
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  45207-758804696.doc86540.7 KB18.11.2009
  PosudekTyp posudku
  45207-ved-332518474.docPosudek vedoucího
  45207-opon-899573265.docPosudek oponenta

  Ve své diplomové práci se zabývám tzv. čarodějnickými procesy, jejich původem, předpoklady, příčinami a následky, se zaměřením na čarodějnické procesy v českých zemích. V prvních kapitolách se věnuji inkvizici a českému trestnímu právu té doby, jelikož je považuji za pilíře, bez kterých nelze čarodějnické procesy správně pochopit. Dále se zabývám čarodějnictvím jako fenoménem, jeho historickému vývoji a chápání v průběhu staletí. Poslední kapitola pojednává o čarodějnických procesech v českých zemích se zaměřením na jesenické a šumpersko losinské procesy, jejich politické pozadí a lidské faktory.In my diploma thesis I deal with witch trials, their origin, presumptions, causes and consequences, with the intention of witch trials in Bohemia and Moravia. In first chapters I attend to inquisition and old czech penal law, because I consider them as pillers within we couldn´t correctly understand the witch trials. Further I deal with witchcraft as phenomenon, its historical evolution and comprehension during the centuries. Last chapter disserts on witch trials in czech countries focused on trials in the area of town Jeseník, Velké Losiny and Šumperk, their political background and human element.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.