Number of the records: 1  

Budoucnost společnosti: pohled společenských věd

 1. Title statementBudoucnost společnosti: pohled společenských věd [rukopis] / Jitka Novotná
  Additional Variant TitlesBudoucnost společnosti - pohled společenských věd
  Personal name Novotná, Jitka (dissertant)
  Translated titleThe future of society: view of social sciences
  Issue data2009
  Phys.des.67 s. (108391) + 1 CD
  NoteVed. práce Miroslav Dopita
  Another responsib. Dopita, Miroslav, 1972- (thesis advisor)
  Kadlec, Tomáš (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra společenských věd (degree grantor)
  Keywords Futurologie * třetí vlna * šok z budoucnosti * superindustriální společnost * informační společnost * pomíjivost * novost * rozmanitost * změna * Futurology * third wave * future shock * superindustrial society * information society * change * newness * momentariness * variety
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství základů společenských věd a anglické filologie pro střední školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  5748-267822090.doc0366.6 KB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  5748-ved-969077057.docPosudek vedoucího
  5748-opon-946785537.docPosudek oponenta

  Tato práce se věnuje problematice budoucího směřování společnosti. První části představuji futurologii a objasňuji její vliv na vývoj společnosti. V druhé části se zabývám odlišnými pojmenováními soudobé společnosti a problematice překrývajících se pojmů. Dále se analyzuji myšlenky předního amerického futurologa Alvina Tofflera a srovnávám jeho pohled na budoucnost s dalšími významnými osobnostmi v oblasti společenskovědní. Zaměřuji se především na jeho práce Šok z budoucnosti a Třetí vlna. V závěru práce konfrontuji Tofflerovy myšlenky s odlišnými pohledy na směřování společnosti, zejména v ohledu technologií a vědy.This thesis deals with the issue of the future tendencies in our society. The first part introduces futurology and explains its influence on the development of society. The second part deals with different labelling of contemporary society and focuses on problems with overlapping terms. Next I analyse thoughts of prominent American futurologist Alvin Toffler and compare his view of the future with other chief experts in the field of social science. Mostly I focus on his work Future Shock and The Third Wave. In the end of this thesis I confront Toffler´s ideas with different views of future tendencies in our society, especially with regard to technology and science.

Number of the records: 1