Number of the records: 1  

Analýzy vlhkostních parametrů a biomasy vegetačního krytu pomocí metod dálkového průzkumu Země

 1. Title statementAnalýzy vlhkostních parametrů a biomasy vegetačního krytu pomocí metod dálkového průzkumu Země [rukopis] / Martina Hovorková
  Additional Variant TitlesAnalýzy vlhkostních parametrů a biomasy vegetačního krytu pomocí metod dálkového průzkumu země
  Personal name Hovorková, Martina (dissertant)
  Translated titleAnalyses of Biomass and Moisture Characteristics in Vegetation using Remote Sensing Methods
  Issue data2009
  Phys.des.50 s., 10 s. obr. příloh : mapy, grafy, tab. + 1 CD-ROM, 1 poster
  NoteVed. práce Miloslav Jančík
  Another responsib. Jančík, Miloslav (thesis advisor)
  Miřijovský, Jakub, 1982- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky (degree grantor)
  Keywords dálkový průzkum Země * DPZ * biomasa * vlhkost * vegetační kryt * remote sensing * RS * biomass * moisture * vegetation cover
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineGeoinformatika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  53960-217351917.pdf71 MB04.05.2009

  Cílem diplomové práce bylo poskytnout přehled o analýzách vlhkostních parametrů a biomasy vegetačního krytu pomocí metod dálkového průzkumu Země. Součástí byla jejich realizace na zájmovém území povodí Trkmanky. Analýzy byly založeny na aplikaci spektrálních indexů a jejich hodnocení, které byly modelovány v prostředí Model Maker softwaru ERDAS IMAGINE. Byla zjišťována relativní vlhkost, relativní množství a odhad množství nadzemní biomasy vegetačního krytu. Pomocí statistických ukazatelů byla zkoumána závislost mezi nimi jak z hlediska fenologických fází, tak z hlediska druhu využití země.The aim of the diploma thesis was to provide a summary of analyses of moisture parameters and biomass of vegetation cover using remote sensing methods. Part of this thesis was their realization in the Trkmanka basin. These analyses were based on an application of spectral indices and their evaluation. Indices were created using the Model Maker tool in the ERDAS IMAGINE software. Based on a fuzzy classification the evaluation of indices was provided. There were found a relative moisture, relative amount of biomass and estimation of biomass quantity. A dependence among them were studied using statistical indexes as a view of phenological phases so a view of kind of land use.