Number of the records: 1  

Děkanská knihovna v Litomyšli(Historie a inventář knihovního fondu včetně katalogu rukopisů a starých tisků)

 1. Title statementDěkanská knihovna v Litomyšli(Historie a inventář knihovního fondu včetně katalogu rukopisů a starých tisků) [rukopis] / Šárka Holbová
  Additional Variant TitlesDěkanská knihovna v Litomyšli (Historie a inventář knihovního fondu včetně katalogu rukopisů a starých tisků)
  Personal name Holbová, Šárka (dissertant)
  Translated titleThe Decanal Library in Litomyšl (the History and Inventory of the Book Collection including the Catalogue of Manuscripts and Ancient Books
  Issue data2009
  Phys.des.147 s. : tab. + Katalog rukopisů a starých tisků na CD ROMU
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra historie (degree grantor)
  Keywords Duchovní správa v Litomyšli * knihovna děkanská * knihovna vikariátní * katalogizace * inventarizace * rukopis * starý tisk * vlastnické poznámky * vnitřní znaky knihy * vnější znaky knihy * Prelate administrators in Litomyšl * the Decanal Library * the Vicarial Library * manuscipt ancient book * cataloguing * manuscript * old printing * ownership notes * inward characteristics of the book * outward characteristics of the book
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKatolická teologie - Historie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  44986-542416678.pdf31127 KB14.05.2009

  Diplomová práce je založena na katalogizaci děkanské knihovny v Litomyšli, jejího fondu rukopisů a starých tisků, soupisu knih a periodik z 19.a 20. století, při níž byl vytvořen katalog rukopisů a starých tisků, včetně rejstříku osob a institucí zmíněných ve vlastnických poznámkách. Obsahuje úvod ke katalogu, dějiny původce fondu (s důrazem na osudy duchovních správců, kteří se na vzniku fondu podíleli), dějiny knihovních fondů, jejich rozbor(s upozorněním na knihy zajímavé po stránce obsahové i formální), včetně zprávy o stavu souboru před katalogizací, způsobu uspořádání celé děkanské knihovny.This thesis deals with the cataloguing of the Dean's Library in Litomyšl, its collection of manuscripts, old prints and the list of books and periodicals from the 19th and 20th century. A collection of manuscripts, old printings and a list of individuals and institutions mentioned in the remarks dealing with ownership follows. The introductory part, the history of the document collection (the personal information about the clericals who worked on the collection is of particular attention), the history of the library document collection, its analysis (the books of interest are highlighted) and also the note about what the document collection was like before the cataloguing and about the system of arrangement of the dean's library follow.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.