Number of the records: 1  

Art rock: stylově žánrový typ a jeho české varianty

 1. Title statementArt rock: stylově žánrový typ a jeho české varianty [rukopis] : Art rock: the style of rock music and its Czech variants / Jan Blüml
  Additional Variant TitlesArt rock: stylově žánrový typ a jeho české varianty
  Personal name Blüml, Jan (dissertant)
  Translated titleArt rock: the style of rock music and its Czech variants
  Issue data2009
  Phys.des.160 s.(382 769znaků),22s.obr. : schémata, tab. + 1 DVD nosič s audio ukázkami
  NoteVed. práce Ivan Poledňák
  Another responsib. Poledňák, Ivan, 1931-2009 (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra muzikologie (degree grantor)
  Keywords moderní populární hudba * rock * progressive rock * art rock * Beatles * Yes * Genesis * Blue Effect * rockové album Close to the Edge * hudební historie * hudební analýza * popular music * rock * progressive rock * art rock * Beatles * Yes * Genesis * Blue Effect * rock album Close to the Edge * musical history * musical analysis
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTeorie a dějiny hudebního umění
  Degreee disciplineMuzikologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  94245-705984618.pdf573.1 MB22.04.2009

  Předmětem práce je stylově žánrový typ rockové hudby art rock. Práce, jejímž cílem je komplexní pojednání art rocku, sestává z pěti základních oddílů. První část řeší problematiku označovací praxe moderní populární hudby ve vztahu k art rocku; její součástí je také pracovní definice art rocku. Následující oddíl se zabývá historií art rocku. Třetí část práce přibližuje umělecké prostředky art rocku, tedy hudbu, texty a vizuální výrazové prostředky. V následujícím oddílu jsou naznačeny možnosti klasifikace fenoménu art rock. Závěrečná část diplomové práce pojednává o českých variantách stylově žánrového typu.The subject of this work is a style of rock music art rock. The work, which aim is to treat the complex musical phenomenon art rock, consists of five basic sections. The first part deals with terminology issues connected with term art rock; this part includes definition of art rock as well. The next section concerns about history of art rock. The third part of this work pursues artistic elements of art rock artifact: music, lyrics and visual element. The next part shows possibilities of classification of musical phenomenon art rock. The final part of submitted work deals with Czech variants of art rock.