Number of the records: 1  

Aspekty výuky českého jazyka u žáků z řad cizinců v české škole

 1. Title statementAspekty výuky českého jazyka u žáků z řad cizinců v české škole [rukopis] / Barbora Kovářová
  Additional Variant TitlesAspekty výuky českého jazyka u žáků z řad cizinců v české škole
  Personal name Kovářová, Barbora (dissertant)
  Translated titleAspects of teaching the czech language to foreign students in a czech school
  Issue data2009
  Phys.des.101 s., 7. s příloh : schémata + 1 CD
  NoteVed. práce Miluše Hutyrová
  Another responsib. Hutyrová, Miluše (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Český jazyk * specifické poruchy učení * motivace * cizinci v české škole * Czech language * specific learning disorders * motivation * foreigners in czech school
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  PosudekTyp posudku
  58762-ved-179655571.docPosudek vedoucího
  58762-opon-370803070.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá životem cizinců v České republice, popisuje český jazyk a věnuje se výuce češtiny u cizinců. V praktické části jsou shrnuty faktory, které mají vliv na motivaci a na výuku českého jazyka u žáků-cizinců v běžných školách.Thesis deals with the life of foreigners in the Czech Republic, describes the Czech language and describes the methods how to teach Czech language for foreigners. In the practical part it summarizes the factors which influence the motivation and the teaching of Czech language for foreign students in the common Czech schools.