Number of the records: 1  

Adekvátní reflexe ergoterapeutických činností v chráněných dílnách

 1. Title statementAdekvátní reflexe ergoterapeutických činností v chráněných dílnách [rukopis] / Jiřina Krejčí
  Additional Variant TitlesAdekvátní reflexe obsahů ergoterapeutických činností v chráněných dílnách
  Personal name Krejčí, Jiřina (dissertant)
  Translated titleSufficient feedback or ergotearpeutical activities.At workrooms emloying disavled people
  Issue data2009
  Phys.des.71 : grafy, schémata, tab.
  NoteVed. práce Olga Krejčířová
  Another responsib. Krejčířová, Olga, 1949- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Ergoterapioe * ergoterapeut * mentální retardace * osoba se zdravotním postižením * Ergoterapie * ergotearpeutist * mentality retardation * persons with healthy disabilities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciálně pedagogická andragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  52224-893594285.zip6198.5 KB30.03.2009
  PosudekTyp posudku
  52224-ved-786495232.docPosudek vedoucího
  52224-opon-343777750.docPosudek oponenta

  Konkrétním cílem práce, je zmapování efektivity vzdělávání zaměstnanců domovů pro osby se zdravotním postižením v kontextu uplatnitelnosti získaných poznatků při pracovní činnosti s osobami s mentálním postižením, které jsou předmětem ergoterapeutického výcvikuConcrete aim of work is watching effective speciali educated employers for persons with disabled in context invoke acquire knowledge at work with disabled persons as group, which subjekt is ergotearpeutical activities.

Number of the records: 1