Number of the records: 1  

GENDER A MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ MIKULOV

 1. Title statementGENDER A MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ MIKULOV [rukopis] / Kateřina Suchomelová
  Additional Variant TitlesGender a mimoškolní výchova středního odborného učiliště Mikulov
  Personal name Suchomelová, Kateřina (dissertant)
  Translated titleGENDER AND THE LEISURE TIME EDUCATION AT THE SECONDARY SCHOOL MIKULOV
  Issue data2009
  Phys.des.76 s., 31s. schém. příloh. : schémata + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Pavla Vyhnálková
  Another responsib. Vyhnálková, Pavla, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords gender role * genderová identita * genderové stereotypy * genderová socializace * socializační funkce školy * skryté kurikulum * pedagogická dokumentace * výchovný proces * genderově citlivý přístup * rozdíly ve schopnostech * dovednostech a chování dívek a chlapců * učitelský sbor * uspořádání fyzického prostoru * formální a neformální komunikace * osobní identita * Gender role * gender identity * gender stereotype * gender socialization * socialization function of the school * hidden curriculum * pedagogical documentation * educational process * gender sensitive attitude * difference in abilities * skills and behavior of male and female * teaching staff
  teaching staff * management of the physical environment * formal and informal communication * personal identity
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  54347-201013054.doc0566.8 KB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  54347-ved-648413469.docPosudek vedoucího
  54347-opon-709464349.docPosudek oponenta

  Tato diplomová práce je zaměřena na otázku přítomnosti genderu na Domově mládeže. Popisuje jednotlivé roviny, ve kterých se gender vyskytuje a nastiňuje rozdíly mezi chlapci a dívkami ve výchovném procesu. Předmětem výzkumné části je hledání odpovědi na otázky týkající se zejména vlivu genderu v oblasti fyzického prostoru, formální a neformální komunikace, osobní identity dívek a chlapců a logiky a principů na Domově mládeže.This dissertation is focused on the issue of gender in the dormitory. It describes the various levels where the gender differences appear and it outlines the difference between males and females in the education process. This research is seeking the answer to questions, chiefly concerning the influence of gender in the physical environme, formal and informal communication, the personal identity of males and females and the logic and principles of the dormitory.

Number of the records: 1