Number of the records: 1  

Aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentální retardací v domovech pro osoby se zdravotním postižením

 1. Title statementAplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentální retardací v domovech pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Petra Mecelová
  Additional Variant TitlesAplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentální retardací v domovech pro osoby se zdravotním postižením
  Personal name Mecelová, Petra (dissertant)
  Translated titleThe application of the Augmentative and Alternative Communication system in people with mental retardation in residential homes for people with disabilities
  Issue data2009
  Phys.des.96 s., 16 s. obr. příloh : il.
  NoteVed. práce Gabriela Smečková
  Another responsib. Smečková, Gabriela, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords mentální retardace * narušená komunikační schopnost * symptomatické poruchy řeči * sociální služby * domovypro osoby se zdravotním postižením * alternativní a augmentativní komunikace * komunikační slovníky * mental retardation * communication disability * symptomatic speech disorder * social services * residential homes for people with disabilities * augmentative and alternative communication * communication dictionaries
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineLogopedie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  58420-627594624.zip033.4 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  58420-ved-957776564.docPosudek vedoucího
  58420-opon-775068567.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá aplikací systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentální retardací v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Teoretická část je zaměřena na vymezení mentální retardace, narušení komunikační schopnosti a symptomatických poruch řeči u osob s mentální retardací, alternativní a augmentativní komunikace, sociálních služeb, zejména domovů pro osoby se zdravotním postižením, aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace obecně i konkrétně ve Vincentinu - poskytovateli sociálních služeb Šternberk. Praktická část se věnuje aplikaci systémů alternativní a augmentativní komunikaci u třech klientek, rozšiřování zásoby obrázků a znaků a sestavování komunikačních slovníků.Thesis deals with application of augmentative and alternative communication system in people with mental retardation in residential homes for people with disabilities. Theoretical part is focused on determination of mental retardation, communication disability and symptomatic speech disorderin people with mental retardation, augmentative and alternative communication system, social services, especially homes for people with disabilities, generaland concrete application of augmentative and alternative communication system in Vincentinum ? the provider of social services in Šternberk. Practical part describesthe application of augmentative and alternative communication system in three klients, dissemination of picture and sign lexicon and creation of communication dictionaries.

Number of the records: 1