Number of the records: 1  

Realizace volnočasových aktivit osob se zdravotním postižením v systému celoživotního vzdělávání

 1. Title statementRealizace volnočasových aktivit osob se zdravotním postižením v systému celoživotního vzdělávání [rukopis] / Taťána Peterková
  Additional Variant TitlesRealizace volnočasových aktivit osob se zdravotním postižením v systému celoživotního vzdělávání
  Personal name Peterková, Taťána (dissertant)
  Translated titleHandicapped people´ s freetime activities realization within lifelong learning system
  Issue data2009
  Phys.des.74 s.
  NoteVed. práce Běla Novotná
  Another responsib. Novotná, Běla (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Celoživotní vzdělávání * volnočasové aktivity * zdravotně postižení * domovy pro osoby se zdravotním postižením * denní zařízení * zájmové organizace * Lifelong learning * free time activities * health infliction * homes for health infliction persons * daily arrangement * special - interest organizations
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciálně pedagogická andragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  54323-384237735.doc07.8 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  54323-ved-485603709.docPosudek vedoucího
  54323-opon-306524395.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na realizaci volnočasových aktivit osob se zdravotním postižením v systému celoživotního vzdělávání. Realizací volnočasových aktivit se zabývám v pobytových, denních a zájmových zařízeních. Dotazníkovým šetřením byl proveden kvalitativní průzkum volného času, jak respondenti tráví a jak by chtěli trávit volný čas.Thesis is sight on realization leisure time activities for people with health infliction in system of lifelong education. I am concern in realization of leisure time activities in stay, daily and special - interest arrangement. Questionnaire inquiry was fulfilment qualitative inquiry of free time, how informant spend and how they would wanted to spend their free time.

Number of the records: 1