Number of the records: 1  

Motivace dětí a mládeže při využívání volného času

 1. Title statementMotivace dětí a mládeže při využívání volného času [rukopis] / Hana Künstlerová
  Additional Variant TitlesMotivace dětí a mládeže k využívání volného času
  Personal name Künstlerová, Hana (dissertant)
  Translated titleMotivation of the children and youth for their free time astivities
  Issue data2009
  Phys.des.90 stran (+příloha 5 stran) : schémata
  NoteVed. práce Pavla Vyhnálková
  Another responsib. Vyhnálková, Pavla, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Dítě * mládež * volný čas * životní styl * osobnost * socializace * motivace * zájmy * zájmová činnost * rodina * vrstevnická skupina * lokální prostředí * hromadné sdělovací prostředky * školská zařízení pro výchovu mimo vyučování * mimoškolská zařízení pro volnočasové aktivity * Children * youth * free time * life style * personality * socialization * motivation * interests * spare ? time activity * family * peer group * local surrounging * mass media * non school educational institutions * non school institutions for free time activities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  51555-417638183.doc11 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  51555-ved-276103365.docPosudek vedoucího
  51555-opon-868598490.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na motivaci při využívání volného času žáky druhého stupně základních škol a mládeží, která navštěvuje střední školy a učiliště olomouckého regionu.Analýzou písemných projevů byl zjištěn zájem žáků i studentů o možnosti trávení volného času s rodiči i v rámci školních a mimoškolních zařízení aktivním způsobem, nejčastěji formou sportu a cestování. Žáci dokáži nadšeně ocenit aktivitu dospělých při zajímavých akcích.Thesis is focused on the motivation of secondary school children for their free time activities. Then it is focused also on the high school youth in the Olomouc region. Through the analysis of the written response was found the interest of the pupils and students in opportunities for spending free time with parents and also with school and non school activities by active way mostly by sport activities or travelling. The pupils are able to appreciate the activity of the adults during interesting occasions .

Number of the records: 1