Number of the records: 1  

OBEC, ŠKOLA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 1. Title statementOBEC, ŠKOLA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ [rukopis] / Marie Netočná
  Additional Variant TitlesOBEC, ŠKOLA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Personal name Netočná, Marie (dissertant)
  Translated titleCity, school and protection of environment
  Issue data2009
  Phys.des.50 s., 8 s. příl. : portréty, tab. + CD
  NoteVed. práce Dalimila Gadasová
  Another responsib. Gadasová, Dalimila (thesis advisor)
  Kapplová, Olga (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Obec * škola * životní prostředí * environmentální výchova * spolupráce * příroda * City * school * environment * environmental education * cooperation * nature
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineŠkolský management
  book

  book


  Cílem mé bakalářské práce je posouzení přístupu k ochraně životního prostředí ze strany obce a školských zařízení na jejím území. Můj pohled na zkoumanou problematiku environmentální výchovy je zaměřen na spolupráci statutárního města Přerov se školskými zařízeními. V teoretické části věnuji pozornost systému právní úpravy v oblasti ochrany životního prostředí, zde jsou vymezeny základní právní pojmy a organizace veřejné správy s celostátní i místní působností při ochraně životního prostředí. V části praktické se pak věnuji analýze stavu environmentálního vzdělávání na školách a školských zařízeních ve statutárním městě Přerov.My bachelor thesis aims to assess the attitude a municipality and school facilities within its territory adopt towards environmental protection. Analysing environmental education, I concentrate on the cooperation of the City of Přerov with school facilities. In the theoretical part I focus on the legal regulations covering environmental protection, define the basic legal terms, and specify nationwide as well as local public administration organizations dealing with the environment. The practical part analyzes the current situation of environmental education at schools and school facilities in the City of Přerov.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.