Number of the records: 1  

Adaptace dětí do mateřských škol

 1. Title statementAdaptace dětí do mateřských škol [rukopis] / Kamila Gregorová
  Additional Variant TitlesAdaptace dětí do mateřských škol
  Personal name Gregorová, Kamila (dissertant)
  Translated titleAdaptation of children at nursery schoul
  Issue data2009
  Phys.des.76 s.,19 s. příloh : il., plány
  NoteVed. práce Ladislava Šmídová
  Another responsib. Šmídová, Ladislava (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Adaptace * adaptační proces * dítě předškolního věku * mateřská škola * výchovně vzdělávací proces * Adaptation * adaptation process * the child pre-school age * nursery school * educational process
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika předškolního věku
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  56681-368833231.doc09.2 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  56681-ved-242852435.docPosudek vedoucího

  Bakalářská práce se zabývá přípravou dětí předškolního věku na mateřskou školu, postupem při adaptování se na ni. Teoretická část se zaměřuje na pojmy a vlivy související s adaptačním procesem. Pojednává o přípravě dítěte na vstup do mateřské školy a jeho adaptaci, o faktorech ovlivňujících adaptaci dětí, o vytváření kolektivu a začleňování se do něj, také o spolupráci ? komunikaci mateřské školy s rodinou. Praktická část měla za cíl přiblížit si navzájem podmínky adaptace dětí a to jak z pohledu rodičů, tak i pedagogů, a najít tak společně vhodný postup v tomto pro dítě tak důležitém období a dále najít další vhodné podmínky pro adaptaci od profesionálů ? pedagogů. Závěr je věnován společným postřehům z adaptace, z nichž vyplývají některá doporučení pro praxi.Bachelor's thesis deals with the preparation of children preschool age to nursery school, when the procedure is adapted to it. The theoretical part focuses on the concepts and effects relating to the adaptation process. It discusses the preparation of the child to enter kindergarten and its adaptation, the factors affecting the adaptation of children to create a team and integrating into it, also the co-operation - communication with kindergarten family. Practice part was designed to bring each other the conditions of adaptation of children and both from the perspective of parents and teachers, and to jointly find the appropriate procedure in this child is so important period and find more suitable conditions for the adaptation of professionals - teachers. The conclusion is devoted to the common postřehům of adaptation, resulting of which some recommendations for practice.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.