Number of the records: 1  

Analýza akreditací pro rekvalifikaci v oblasti sportu, volného času a cestovního ruchu v letech 2005 - 2007

 1. Title statementAnalýza akreditací pro rekvalifikaci v oblasti sportu, volného času a cestovního ruchu v letech 2005 - 2007 [rukopis] / Pavla Grodová
  Additional Variant TitlesAnalýza akreditací pro rekvalifikace v oblasti sportu, volného času a cestovního ruchu v období 2005-2007
  Personal name Grodová, Pavla (dissertant)
  Translated titleAnylyse of accredited courses for re-qualification in sport, leisure time and tourism in time period 2005 - 2007
  Issue data2008
  Phys.des.53
  NoteVed. práce Jiří Skoumal
  Another responsib. Skoumal, Jiří, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords rekvalifikace * akreditace * vzdělávací zařízení * ekonomicko právní forma * sport * volný čas * cestovní ruch * re-qualification * acreditation * education companies * economic and law form * sport * leisure time and tourism
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie - management volného času a rekreace
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  79663-524116734.pdf0325.6 KB31.12.2999

  Bakalářská práce se zabývá analýzou akreditovaných rekvalifikačních programů v oblasti sportu, volného času a cestovního ruchu v časovém období od roku 2005 do roku 2007. Téma je zpracováno ve dvou částech. První teoretická část se zabývá vymezením a objasněním klíčových slov práce. Druhé část je zaměřena na databázi akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V databázi byly analyzovány akreditované vzdělávacích programy zabývající se rekvalifikacemi v oblasti sportu, volného času a cestovního ruchu ve vymezením časovém období. Programy jsou řazeny dle stanovených kategorií. Následně je charakterizován jejich počet, specializace a vývojové tendence ve stanovených letech, rozložení dle krajů České republiky a složení vzdělávacích společností podle ekonomicko právní formy.The thesis deal with anylyse of accredited courses for re-qualification in sport, leisure time and tourism in time period 2005 - 2007. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first one defines and explains the key words. The second one is focused on database of accredited courses of Ministry of education, youth and sports in the Czech republic. In the database, there were anylysed accredited courses for re-qualification in sport, leisure time and tourism in time period 2005 - 2007. Courses were put on according to defined caregory. Subsequently there are anylysed by their number, specialization and progress in set out time period, expansion in region of the Czech republic and structure of education companies according to their economic and law form.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.