Number of the records: 1  

Dějiny vězeňství v České republice

 1. Title statementDějiny vězeňství v České republice [rukopis] / Vlastimil Hrachovina
  Additional Variant TitlesDějiny vězeňství v České republice
  Personal name Hrachovina, Vlastimil (dissertant)
  Translated titleHistory prison service in Czech republic
  Issue data2008
  Phys.des.81 : mapy, schémata + - Vykonané tresty smrti v Československu od 9.5.1945 do 31.12.1989- Organizační schéma Vězeňské služby České republiky- Domácí řád pro věznice okresních soudů z roku 1921- Pravidla vnitřního pořádku ve věznici nabývající účinnosti dnem 1. ledna 1971- Mapa vazebních věznic a věznic v České republice
  NoteVed. práce Miloslav Jůzl
  Another responsib. Jůzl, Miloslav, 1949- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Dějiny vězeňství * sbor nápravné výchovy * výkon trestu * Vězeňská služba České republiky * vazební věznice * věznice * History prison service * corps reformatory prison * execution of punishment * prison service in Czech republic * stockade * state prison
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciálně pedagogická andragogika
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  34122-ved-948688399.docPosudek vedoucího
  34122-opon-617167310.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na dějiny vězeňství v České republice od roku 1918 po současnost. Mapuje historická východiska vězeňství, vývoj vězeňství, vězeňství od roku 1989 a současný systém organizace Vězeňské služby České republiky.This graduation thesis focuses on history of the prison service in the Czech Republic since 1918 till today. It plots the historical bases and the evolution of prison service, prison service after 1989 as well as the present system of organization of the Prison Service of the Czech Republic

Number of the records: 1