Number of the records: 1  

Arteterapeutické projekty zaměřené na talentované a nadané děti

 1. Title statementArteterapeutické projekty zaměřené na talentované a nadané děti [rukopis] / Pavel Klíma
  Additional Variant TitlesArteterapeutické projekty zaměřené na talentované a nadané děti
  Personal name Klíma, Pavel (dissertant)
  Translated titleArtetherapeutic projects aimed at children with talent and abilities
  Issue data2008
  Phys.des.149 s.
  NoteVed. práce Pavel Svoboda
  Another responsib. Svoboda, Pavel, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Talent * nadání * kreativita * arteterapie * živly * Talent * abilities * kreativity * artetherapy * elements
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  33455-ved-873181744.docPosudek vedoucího

  Diplomová práce je zaměřena na arteterapeutickou činnost s talentovanými a nadanými jedinci. Je rozdělena do dvou částí. Na teoretickou a praktickou část spojenou s kvantitativním výzkumem. Teoretická část definuje pojmy talent a nadání, kreativitu a jevy s nimi spojené. Jakož i vymezuje druhy arteterapeutických činností a pojednává o základních elementech (oheň, voda, země, vzduch), které si autoři zvolili jako nosná témata arteterapeutických lekcí s nadanými dětmi. Výzkum v praktické části je vyhodnocen pomocí metody frekvenční analýzy.Thesis is aimed at artetherapy with childern with talent and abilities. Work is divided into two parts. The first is theoretical and second is practical with mathematical research. The theory defines idea of talent, abilities, creativity and phenomenons like that. Also explains artetherapy and says about basic elements (fire, water, ground, air). Research is evaluates by method of frequency analysis.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.