Number of the records: 1  

Možnosti a meze arteterapie v práci s dětmi s psychosociálním postižením

 1. Title statementMožnosti a meze arteterapie v práci s dětmi s psychosociálním postižením [rukopis] / Jolana Jandíková
  Additional Variant TitlesMožnosti a meze arteterapie v práci s dětmi s pschosociálním postižením
  Personal name Jandíková, Jolana (dissertant)
  Translated titleOpportunities and limits of the art-therapy in work with psychosocial handicapped children
  Phys.des.51 stran, 4 s. příloh : il. + 1 CD
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords arteterapie * osoby psychosociálně postižené * poruchy chování * terapeutický vztah * možnosti a meze * arteterapeutická intervence * artetherapy * persons with psychosocial disorder * behavior disorder * therapeutic relation * artetherapeutic intervention * opportunities and limits
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  10484-354335986.pdf02.6 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  10484-ved-844994633.docPosudek vedoucího

  Cílem této bakalářské práce je podrobně teoreticky prostudovat problematiku klientů s poruchami chování a na základě praktických zkušeností odpovědět na otázku: " Kde jsou možnosti a meze arteterapie při práci s touto klientelou a jakou roli v této problematice hraje arteterapeutický vztah?`` Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se autorka zabývá vymezením základních pojmů arteterapie, jejím dělením, historií a cíli. Druhá část je zaměřena na přiblížení problematiky dětí s psychosociálním ohrožením a postižením. Závěr je věnován práci s touto klientelou a soustřeďuje se především na základní podmínku práce a to na terapeutický vztah a proces. V praktické části autorka popisuje svoje realizované projekty u klientely s poruchami chování při základní škole a ve výchovném ústavu. Hlavní metodou byla práce s odbornou literaturou, pozorování a také praktická arteterapeutická činnost.The main intention of this thesis is detailed theoretical study of the problems of clients with behavior disorder, and based on experience to answer the question: ``Are there any oportunities and limits working with the clients and which is the role of artetherapeutic relation in it?`` This work is diveded in two parts, theoretical and practical. The theoretical part refers to the basic concepts of artetherapy, its division, its history and its objects. The other part outlines the problematic of children with psychosocial disorder at risk. In the conclusion there is described the work with these clients. It is centred on basic conditions of this work, which are artetherapeutic relation and process. In the practical part the author presents some projects realized with the clients with behavior disoder in the elementary school and in the centre for children with behavior disorder. The principal methods used in this research are work with specialized literature, observation and joining artetherapeutic activities as well.

Number of the records: 1