Number of the records: 1  

Příčiny školního neúspěchu v matematice

 1. Title statementPříčiny školního neúspěchu v matematice [rukopis] / Alena Koutská
  Additional Variant TitlesPříčiny školního neúspěchu v matematice
  Personal name Koutská, Alena (dissertant)
  Translated titleThe cause of school failure in mathematics
  Issue data2008
  Phys.des.85 s., 17 s. obr. příloh + 1 CD
  NoteVed. práce Bohumil Novák
  Another responsib. Novák, Bohumil, 1949- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematiky (degree grantor)
  Keywords Školní neúspěch * příčiny neúspěchu v matematice * matematika * osobnost učitele * sluchový handicap * School failure * The cause of failure in matematics * Matematics * Personality of the teacher * Hearing handicap
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  60960-ved-494043713.docPosudek vedoucího
  60960-opon-982721811.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá problematikou příčin školního neúspěchu v matematice. Teoretická část seznamuje s pojmy školní úspěch, školní neúspěch a s příčinami školního neúspěchu v matematice. Výzkumné šetření je zaměřeno na postoje žáků VIII. a IX.tříd ZŠ k matematice a na stanoviska učitelů matematiky k příčinám školního neúspěchu v matematice. Dále se zaměřuje na sluchové postižení jako na jednu z příčin neúspěchu v matematice.The diploma work deals with problems of the cause school failure in matematics. Theoretical part gets acquainted with the conceptions like school success, school failure and the cause of school failure in matematics. Experimental investigation is intented on the attitude of the pupils VIII. and IX. classes in basic school to the matematics and is intented on the position of the teachers matematics to the cause of school failure in matematics. Further is intented on hearing handicap like one of the cause of failure in matematics.

Number of the records: 1