Number of the records: 1  

La communication pour l'Agenda 21

 1. Title statementLa communication pour l'Agenda 21 [rukopis] / Nadežda Vaďurová
  Additional Variant TitlesLe changement des pays européens grace a l´Agenda 21 depuis sa fondation
  Personal name Vaďurová, Nadežda (dissertant)
  Translated titleCommunication for Agenda 21
  Issue data2008
  Phys.des.50 s. : grafy, schémata, tab.
  NoteVed. práce Thibaut Devémy
  Another responsib. Devémy, Thibaut (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Francouzská sekce (degree grantor)
  Keywords Développement durable- trvalo udržateľný rozvoj Agenda 21 Outils de communication- komunikačné prostriedky Stratégie effective de communication- efektívna komunikačná stratégia * Sustainable Development Agenda 21 Media applications of communication Efficient strategy of communication
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagefrancouzština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineFrancouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  37507-167034507.pdf0906.7 KB31.12.2999

  Tento dokument pojednáva o problematike komunikácie s verejnosťou v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a miestnej Agendy 21. Zaoberá sa vymedzením pojmu Agenda 21, rozdelením Agendy 21 do štyroch základných oblastí- inštitúcie, zdroje, ľudia a prostriedky. Úlohou Agendy 21 je participácia všetkých členov našej spoločnosti (štátnych predstaviteľov, miestnych samospráv, podnikov, mimovládnych organizácií a širokej verejnosti). Tento dokument poukazuje na špecifiká spôsobov komunikácie každého z jednotlivých subjektov. Zároveň na základe zozbieraných informácií sa snaží nájsť optimálnu kombináciu komunikačných prostriedkov, ktoré by umožnili lepšie informovať a efektívne zmeniť zmýšľanie verejnosti i podnikov. Táto zmena by mala viesť k šetrnejšej výrobe i spotrebe produktov, a teda k celkovej zmene v chápaní otázky trvalo udržateľného rozvoja spojeného s ekonomickým rastom krajiny.This document concerns communication for Agenda 21 and sustainable development. It will try to explain the notion of Agenda 21 and the useful media applications to the public. A good choice of media applications help to improve the volume of information distributed and to make the citizens and consumers more sensible concerning sustainable development. Sustainable production and consumption ensure good allocation of non-renewable resources and economic growth of ecologically reasonable countries. Nowadays, the importance of protecting nature is increasing because of the environment which decreases quickly. We have to keep it for future generations. That is the aim of Agenda 21which concerns three principles- economic progess, social justice and environmental protection. This document will try to lay down some suggestions on how to improve the situation of useful communication between the gouvernments,the local autonomies, the entreprises and the citizens.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.