Number of the records: 1  

Agresivita a šikana mezi dětmi v dětských domovech

 1. Title statementAgresivita a šikana mezi dětmi v dětských domovech [rukopis] / Petra Snášelová
  Additional Variant TitlesAgresivita a šikana dětí v dětských domovech
  Personal name Snášelová, Petra (dissertant)
  Translated titleAggression and bullying among children in children´s homes
  Issue data2008
  Phys.des.93 s., 126397, 5 s. příloh : schémata
  NoteVed. práce Pavla Vyhnálková
  Another responsib. Vyhnálková, Pavla, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Agrese * dětský domov * násilí mezi dětmi * prevence sociálně patologických jevů * šikanování * The aggression * the children´s homes * the violence among children * the prevention of social pathological features * the bullying
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  34192-ved-752065126.docPosudek vedoucího
  34192-opon-830215975.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku šikanování v dětských domovech. Teoretická část popisuje příčiny vzniku šikany, chování agresorů a obětí šikanování, také se zabývá prevencí a řešením tohoto patologického jevu a v neposlední řadě spojitostí tohoto problému s trestním právem. Dále se teoretická část věnuje problematice dětských domovů - což je také hlavním zaměřením této práce. Empirická část analyzuje výskyt šikanování ve zkoumaných dětských domovech. Podle zjištěných výsledků z dotazníkového šetření docházíme k názoru, že šikana v dětských domovech je velkým problémem, který se musí začít neodkladně řešit.This diploma thesis is focused on bullying problems among children in children´s homes. The theoretical part describes the reasons for the grow of the bullying, behaviour both of the aggressors and the victims. It also follows the prevention and solving this pathological feature and it also deals with the connection of this problem with criminal law. The main theoretical aim of this work includes problems in children´s homes. The empirical part analyses the bullying occurence in examined children´s homes. According to the established results from the questionnaire investigation the bullying in children´s homes is now a very serious problem, which must be solved urgently.

Number of the records: 1