Number of the records: 1  

Analýza podmínek a návrh koncepce komunální rekreace ve městě Jeseník

 1. Title statementAnalýza podmínek a návrh koncepce komunální rekreace ve městě Jeseník [rukopis] / Veronika Sokolová
  Additional Variant TitlesAnalýza podmínek a návrh koncepce komunální rekreace ve městě Jeseník
  Personal name Sokolová, Veronika (dissertant)
  Translated titleCommunal Recreation in the Town of Jeseník - Conditions Analysis and the Concept Design
  Issue data2008
  Phys.des.76 s., 17 s. příloh
  NoteVed. práce Tomáš Dohnal
  Another responsib. Dohnal, Tomáš (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords komunální rekreace * sport * volný čas * životní styl * obec (město) * veřejná správa * neziskové organizace * communal recreation * sport * leisure time * lifestyle * municipality * public administration * non-profit organizations
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  61160-939714472.pdf01 MB31.12.2999

  Diplomová práce se zabývá analýzou podmínek komunální rekreace ve městě Jeseník - především komunální rekreace s akcentací na sportovní volnočasové aktivity. Zjišťuje názory a postoje představitelů neziskových organizací a členů městského zastupitelstva k dané problematice. Dále se na základě analýzy údajů zjištěných prostřednictvím dotazníků a rozhovorů snaží navrhnout doporučení pro vytvoření koncepce organizace a řízení komunální rekreace ve městě Jeseník.The presented dissertation analyses the communal recreation conditions in the town of Jeseník. Particularly it concentrates on the communal recreation consisting in leisure time sports activities. It is the aim of the study to establish the non-profit organizations and municipality representatives´ attitudes and opinions of the problems studied. Following the analysis of the data obtained from the questionnaires and interviews, it gives suggestions for designing a communal recreation organization and administration concept of the town of Jeseník.