Number of the records: 1  

Dimenze kvality života dospělých osob s poruchou autistického spektra v orlickoústeckém regionu

 1. Title statementDimenze kvality života dospělých osob s poruchou autistického spektra v orlickoústeckém regionu [rukopis] / Martina Krycnerová
  Additional Variant TitlesDimenze kvality života dospělých osob s autismem v regionu ústecko-orlicko
  Personal name Krycnerová, Martina (dissertant)
  Translated titleLife quality of persons with autistic spectrum disorder in the region Orlickoústecko
  Issue data2008
  Phys.des.86 stran
  NoteVed. práce Oldřich Müller
  Another responsib. Müller, Oldřich, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Porucha autistického spektra * Dětstký autismus * představivost * komunikace * sociální chování * stereotypní chování * rituální chování * Autistic spectrum disorder * child autism * imagination * communication * social behaviour * stereotyped behaviour * ritual behaviour
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciálně pedagogická andragogika
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  34127-ved-648169386.docPosudek vedoucího
  34127-opon-326557241.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na dospělé osoby s poruchou autistického spektra. V první teoretické části poukazuje na problémy, se kterými se musí tito lidé potýkat, na překážky, které jim brání v plnohodnotném zapojení do společnosti a na techniky, kterými lze tyto obtíže zmírnit. V druhé části jsou zpracovány případové studie dvou mladých mužů s diagnózou Dětský autismus z regionu Orlickoústecko. V případových studiích jsou popsány konkrétní problémy, se kterými se musí tito mladí muži vyrovnávat.The diploma thesis focuses on adults with autistic spectrum disorder. In the first, theoretical, part it refers to problems, what these people have to contend with, to barriers, what prevent these people from fully-fledged integration to society and to techniques, what is possible these difficulties to relent with. There are utilized the case studies of two young men with child autism diagnosis from the region Orlickoústecko in the second part. In the case studies are described the particular problems, what these young men have to countervail with.

Number of the records: 1