Number of the records: 1  

Agresivní klient v domově pro zdravotně postižené

 1. Title statementAgresivní klient v domově pro zdravotně postižené [rukopis] / Martina Lišková
  Additional Variant TitlesAgresivní klient v ústavním zařízení v České republice
  Personal name Lišková, Martina (dissertant)
  Translated titleAggression client at the asylum house for healthly handicaped people
  Issue data2008
  Phys.des.101 s.
  NoteVed. práce Vladimíra Kocourková
  Another responsib. Kocourková, Vladimíra (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Agrese * mentální postižení * domov pro zdravotně postižené * emoce * výchovné prostředky * prevence * Aggression * mental defectiveness * asylum for healthly handicaped people * emotions * educational instruments * preventiv
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  33309-ved-875406415.docPosudek vedoucího
  33309-opon-717663734.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na agresivitu klientů v domovech pro zdravotně postižené. Výzkumem bylo zjištěno, že se zařízení snaží mnoha metodami předcházet výskytu agrese u klientů. Agrese je však trvalým problémem, který se stále vyskytuje. Východiskem pro komparaci byl Jihomoravský a Zlínský kraj.This diploma paper is focused on the aggression of clients at the asylum houses for healthly handicaped people. The research detected that this institutions are using many methods how to forgo an appearance of the aggression of their clients. An aggression is permanent problem, which still appears. The sources for the comparison were the Zlín´ and the Southmoravian´ county.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.